ระบบสมาร์ทโฮมเน้นความสะดวกสบายภายในบ้าน

Last updated: 12 ธ.ค. 2561  |  11276 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ระบบสมาร์ทโฮมเน้นความสะดวกสบายภายในบ้าน

ระบบสมาร์ทโฮมเพื่อความสะดวกสบาย

ระบบที่เน้นวามสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก

Comfortable คือฟังก์ชั่นการทำงานของระบบสมาร์ทโฮมที่เน้นความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก เน้นไปที่การทำงานของระบบโดยอัตโนมัติของเครื่องใช้ไฟฟ้าและรับบไฟแสงสว่าง หรือแม้แต่การปรับสภาพอากาศให้เหมาะแก่การอยู่อาศัย

การทำงานของระบบนี้จะเน้นไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้าและไฟแสงสว่างเป็นหลัก สามารถปรับตั้งค่าให้เหมาะกับผู้อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็น

  • การปรับระดับความเย็นอัตโนมัติ
  • การปรับไฟแสงสว่างอัตโนมัติ
  • เปิดหรือปิดไฟได้เองตามช่วงเวลา
  • เปิดหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ตามตารางและสั่งจากโทรศัพท์มือถือได้
  • วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานได้
  • และอีกมากมายตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย

จะเห็นได้ว่า ระบบที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบาย จะเน้นไปที่การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านโดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้อยู่อาศัยเพียงแค่ตั้งค่าการทำงานเพียงรอบเดียวเท่านั้น (แต่ยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มเติมได้อีกภายหลังตามความต้องการ)

โดยอุปกรณ์หลักๆของระบบเพื่อความสะดวกสบายมีดังนี้

อุปกรณ์หัวใจหลักของระบบ LifeSmart™ ที่จะช่วยให้อุปกรณ์ทุกตัวสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างไม่ติดขัด สามารถพ่วงอุปกรณ์ LifeSmart™ เข้ามาในระบบได้สูงสุดถึงร้อยตัว ทำให้ใช้งานได้กว้าง และยังส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 400 ตารางเมตรเลยทีเดียว ทำให้สามารถวางอุปกรณ์ LifeSmart™ ณ จุดไหนในบ้านก็ได้ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สามารถต่อเชื่อมกับสัญญาณของ Smart Station ได้

พระเอกของระบบงานนี้ โดยที่ SPOT จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีรีโมตได้ครอบคลุมแทบทุกยี่ห้อในโลก นอกจากนี้ยังสามารถตั้งเวลาเปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั่้นได้จากแอป LifeSmart™ โดยตรงอีกด้วย และเมื่อใช้ร่วกับเซนเซอร์ต่างๆ เช่น Motion Sensor จะทำให้สามารถสั่งเปิด/ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าได้เพียงแค่เดินผ่าน, เมื่อใช้ร่วมกับ Door/Window Sensor จะสามารถสั่งเปิด/ปิด หรือตั้งค่าอื่นๆให้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ เพียงแค่เปิดหรือปิดประตู เป็นต้น

ปลั๊กอัจฉริยะ ที่จะแปลงร่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเดิมๆให้เป็น Smart Applicance หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอัจฉริยะเพียงแค่เสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ Smart Plug ก่อนเสียบลงเต้ารับที่ปลั๊กไฟบ้านเท่านั้น จะทำให้สามารถตั้งเวลาเปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า, วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น, สั่งเปิด/ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือ และหากใช้ร่วมกับเซนเซอร์ต่างๆ เช่น Motion Sensor คุณก็สามารถตั้งค่าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสียบกับ Smart Plug อยู่ สามารถเปิดหรือปิดได้เมื่อเดินผ่าน หรือหากใช้ร่วมกับ Environmental Sensor ก็จะสามารถสั่งงานให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบอยู่กับ Smart Plug เปิดหรือปิดได้ เมื่ออุณหภูมิ, แสงสว่าง หรือความชื้นถึงจุดที่ตั้งค่าไว้ เช่น สั่งให้ เครื่องทำความชื้นทำงานเมื่อภายในห้องมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ เป็นต้น

สวิตช์ไฟอัจฉริยะที่ทำให้คุณสามารถสั่งเปิด/ปิดไฟภายในบ้านได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ โดยเปลี่ยนจากสวิตช์เดิมและต่อสายไฟเข้ากับ Smart Switch เท่านั้น เท่านี้ก็สามารถสั่งเปิด/ปิดไฟไม่ว่าจากที่ไหนในโลกก็ได้ และสวิตช์นี้ยังสามารถต่อเข้ากับรางม่านไฟฟ้าได้อีกด้วย ทำให้คุณเปิด/ปิดม่านได้จากโทรศัพท์มือถือเช่นกัน นอกจากนี้เมื่อใช้คู่กับเซนเซอร์ต่างๆ ก็สามารถเพิ่มขีดความสามารถได้อีก เช่น เมื่อใช้คู่กับ Door/Window Sensor ก็สามารถสั่งให้เปิด/ปิดไฟได้เองเมื่อเปิดหรือปิดประตู หรือหากใช้ร่วมกับ Environmental Sensor ก็สามารถสั่งให้ม่านไฟฟ้าเปิดเองเมื่อถึงเวลาเช้า มีแสงสว่างเริ่มส่องเข้ามาในบ้าน เพื่อเป็นการประหยัดไฟในส่วนของแสงสว่าง เป็นต้น

เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่นอกจากจะใช้ในโหมด Security แล้วยังสามารถนำมาใช้สั่งงานร่วมกับอุปกรณ์อย่าง Smart Plug, SPOT, Smart Switch เป็นต้น โดยสามารถตั้งค่าได้ว่าหากมีการเคลื่อนไหวหรือไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วจะสั่งอุปกรณ์ตัวอื่นๆให้ทำอะไร เช่น ใช้งานร่วมกับ SPOT สั่งให้เมื่อเดินผ่าน ให้ SPOT เปิดแอร์ หรือเมื่อเดินผ่าน ให้ SPOT เปิดทีวี เป็นต้น

เซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ที่สามารถวัด อุณหภูมิ, ความชื้น และแสงสว่าง ได้แบบ Real time โดยหากเรานำไปใช้คู่กับอุปกรณ์ LifeSmart™ อื่นๆ ก็จะเพิ่มขีดความสามารถของอุปกรณ์นั้นๆได้ เช่น หากนำไปใช้คู่กับ Smart Plug ก็จะสามารถสั่งให้เครื่องทำความชื้นที่ต่ออยู่กับ Smart Plug เปิดทำงาน เมื่อมีความชื้นต่ำกว่าที่ต้องการ หรือหากใช้คู่กับ Smart Switch ก็จะสามารถสั่งให้ไฟเพดานเปิดทันทีเมื่อปริมาณแสงสว่างน้อยกว่าที่จะอ่านหนังสือได้ เป็นต้น

เซนเซอร์สำหรับติดตั้งที่ประตูหรือหน้าต่าง โดยจะส่งเมสเสจเข้าโทรศัพท์ทันทีเมื่อมีการเปิดประตูหรือหน้าต่างเข้ามา และจะเพิ่มขีดความสามารถขึ้นทันทีเมื่อใช้คู่กับอุปกรณ์อื่นๆของ LifeSmart™ เช่น เมื่อใช้คู่กับ Smart Switch ก็จะสามารถสั่งให้ไฟเ้พดานเปิดเมื่อเปิดประตูเข้ามา หรือปิดเมื่อมีการปิดประตู เป็นต้น หรือหากใช้ร่วมกับ SPOT ก็จะสามารถสั่งงานให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่น แอร์ ทีวี เครื่องเสียง เครื่องทำความชื้น สามารถเปิด/ปิด ได้เมื่อมีการเปิดหรือปิดประตู เป็นต้น

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ฟังก์ชั่นในส่วนที่เป็นระบบเพื่อความสะดวกสบายเพียงเท่านั้น เพราะ LifeSmart ยังมีหมวดอื่นๆอีก ไม่ว่าจะเป็น Security, Lighting and Entertainment, Energy Saving และ Smart Air Flow ซึ่งสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมอุปกรณ์และความสามารถได้ตามที่ผู้อยู่อาศัยต้องการ และด้วยความสามารถที่สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้นี้เอง ทำให้ LifeSmart™ คือ No.1 Smart Home D.I.Y นั่นเอง

สามารถปรึกษาเพื่อประเมินติดตั้งระบบสมาร์ทโฮมได้ที่
Hot Line : 0960796152
ติดต่อประเมินโครงการ : 0818225577
Line : @lifesmart_th
E-Mail : lifesmartthailand@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้